Texty písní Timbaland Insane

Insane

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Timbaland]
Ahh! Whoa! Feel it? Ugh!
This here is one of those joints you just ride out
Get your thoughts together
"GG" talk to me

[Candice "Gg" Nelson]
I like you cuz you are above average
So I might do things you don´t understand
But I like to correct your bad habits
Cuz I want to make you an honest man

[Timbaland]
Huh! I got some precise questions bout my past life
Wondering why we so close to buildings on this last flight
Pray at night and keep my "Run" posted by the door
DMC above like Jason falling to the floor
My mind can carry of a picture perfect
Of my Aunt Mary
Her face in the mirror like she wasn´t burried
I drink Hypnotiq let my conscience go (go)

[Magoo]
Tim you need to take it slow (slow)

[Timbaland]
These endless songs got me waking up in cold sweats
What gets the real time wondering where Aaliyah at
I got a wife that watch another girl give me neck
Fix my lunch with plastic wrap up on my pita bread
I´ll bite my tongue but she´s so outspoken
To that box of Saran bust her head wide open
Handcuffs open my fists go up for Eminem
And when he´s walking out his courtcase
I´ll be walking in

[Chorus]

I know you´re safe (Whoooooo)
You´re gonna stay (Whoooooo)
But your mind could change (Whoooooo)
I´m going insane (Whoooooo)
I´m going crazy!
[Repeat]

[Magoo]
You know them days when you troubled inside
All you think about fuck paying bills
You ignore em´ you gone drink it out
That´s the way that I feel as I am writing this
Sit back roll up a blunt take some delight in this
You been invited to a piece of my sanity
And vanity is absent does that weaken the man in me
My fantasy on side man reality bites
Who can´t believe all these rappers let alone what he writes
I wasn´t forced to lie to yall but I did
I don´t own a plane or yacht or eat squid but
I´m entertaining there will be no explaining
I´m criticized for having fun
Killings more enovating they say
But anyway however ignorance chooses food
Its rude to tell you how you have been screwed
And I´m a part of the problem
And its racking my brain
Excuse me miss I´m half fool half insane

[Chorus]

[Timbaland]
I can´t believe that the world is so cold
That´s why I keep a runny nose
And I wish my problems would go (Oh)
People don´t know me
People don´t ask me no questions
Bris Sparky D was an injustice
The greatest rappers man suffered depressions
So I´m signing niggas while Whodini´s taking the publishing
My mind state is like the crime rate
A high percentage of your royalties is in my bank
New artists when you´re trying to break
I´m prewarning you before you even hand me your tape (Let´s go!)

[Chorus]
Timbaland]
Ahh! Ouha! Cítíš to? Uf!
Tohle je jeden z těch kloubů, které jste právě přečkat
Získejte své myšlenky spolu
"GG" mluvit se mnou

[Candice "Gg" Nelson]
Mám tě rád cuz jste nadprůměrný
Takže bych mohl dělat věci, nemusíte rozumět
Ale já jsem chtěl opravit vaše špatné návyky
Cuz chci, aby jsi čestný muž

[Timbaland]
Huh! Mám nějaké přesné otázky zápas mého života v minulosti
Zajímá vás, proč jsme tak blízko, aby stavby na tomto posledním letu
Modlete se v noci a udržet své "Spustit" vysláni na dveře
DMC především jako Jason pádu na podlahu
Moje mysl může provádět na obraz dokonalé
Z tety Mary
Její tvář v zrcadle, jako je ona nebyla burried
Piju Hypnotiq ať mé svědomí go (go)

[Magoo]
Tim budete muset učinit je pomalý (pomalé)

[Timbaland]
Tyto nekonečné písničky mě probudil v studený pot
Co se v reálném čase se ptát, kde Aaliyah na
Mám ženu, které sledují jiné děvče dej mi krk
Fix můj oběd s plastovými zabalit na mé pita chlebem
Poštípat I'll můj jazyk, ale ona je tak upřímný
Chcete-li, že v kolonce Saran poprsí jí hlavu Wide Open
Pouta otevřít mé pěsti jít do Eminem
A když je chůze z jeho courtcase
I'll be procházel

[Chorus]

Vím, že jste v bezpečí (Whoooooo)
Jste teď pobytu (Whoooooo)
Ale vaše mysl může změnit (Whoooooo)
Jdu šílený (Whoooooo)
Jdu blázen!
[Opakovat]

[Magoo]
Víte, je dnů, kdy jste v potížích uvnitř
Všichni si myslíte o kurva platební poukázky
Ty ignorovat em 'jste pryč vypít si to
To je tak, že se cítím jako Píši tento
Sedni si dozadu srolovat jedna strohá trvat i několik potěšení z tohoto
Ty byly pozvány na kus mé duševní zdraví
A marnost, je zeslabit nevyskytující se, že muž ve mně
Moje fantazie na straně člověka reality bites
Kdo nemůže, že všechny tyto rappeři natož co píše
Jsem nebyl nucen lhát, ale jsem yall
Nemám vlastní letadlo nebo jachtu nebo jíst chobotnice, ale
Jsem zábavný, to nebude mít žádný vysvětlující
Já jsem pro vydovádění kritizoval
Zabití více enovating říkají
Ale v každém případě však neznalost rozhodne potravin
Jeho hrubý vám říct, jak jste byli šroubované
A já jsem součástí problému
A její stáčení mého mozku
Excuse Me Miss jsem polovina blázna polovina duševně chorý

[Chorus]

[Timbaland]
Nemůžu věřit, že svět je tak studená
To je důvod, proč mám rýmu
Přál bych si, a moje problémy by go (Oh)
Lidé nevědí, mi
Lidé se neptejte mě žádné otázky
Bris Sparky D byla křivda
Největší rappeři muž trpěl deprese
Takže jsem podepsala niggas zatímco Whodini je s ohledem na publikování
Moje mysl je jako státní kriminalita
A vysoké procento svých licenčních poplatků je podle mého bankovního
Nové umělci, když jste se snaží zlomit
Jsem prewarning vás i podej mi tu kazetu (Pojďme na to!)

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy