Texty písní Tool 10,000 Days Vicarious

Vicarious

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Eye on the the TV
'Cause tragedy thrills me
Whatever flavor it happens to be, like...
"Killed by the husband"
"Drowned by the ocean"
"Shot by his own son"
"She used a poison
in his tea...kissed him goodbye"
that's my kind of story
It's no fun 'til someone dies

Don't look at me like
I am a monster
Frown out your one face
But with the other
Stare like a junkie
Into the TV
Stare like a zombie

While the mother holds her child
Watches him die
Hands to the sky crying,
"Why, oh why?"

Cause I need to watch things die... from a distance
Vicariously I live while the whole world dies
You all need it too, don't lie!

Why can't we just admit it?
Why can't we just admit it?
We won't give pause until the blood is flowing
Neither the brave nor bold
are right as the story's told
We won't give pause until the blood is flowing

I need to watch things die... from a good safe distance
Vicariously I live while the whole world dies
You all feel the same, so...

Why can't we just admit it?

Blood like rain falling down
DRUM ON brave and proud

Part vampire
Part warrior
Carnivore and Voyuer
Stare at the transmittal
Sing to the death rattle

La, la, la, la, la, la-la-lie
La, la, la, la, la, la-la-lie
La, la, la, la, la, la-la-lie
La, la, la, la, la, la-la-lie..

Credulous at best
Your desire to believe in
Angels in the hearts of men
But pull your head on out
your head please, and give a listen
Shouldn't have to say it all again

The universe is hostile, so impersonal
Devour to survive... so it is, so it's always been

We all feed on tragedy
It's like blood to a vampire

Vicariously I live while the whole world dies
Much better you than I
Přilnutý k televizi
Protože tragédie mě vzrušuje
Jakákoliv chuťovka, co se událala, jako...
"Zavražděna manželem"
"Pohlcen oceánem"
"Zastřelen vlastním synem"
"Použila jed v jeho čaji...políbila ho na rozloučenou"
To je tak trochu můj příběh
Není to žádná sranda, dokud někdo neumře

Nedívej se na mě jako
Bych byl stvůra
Jedna tvář se přestane mračit
Ale ta jiná
Zírá jako maniak do televize
Zírá jako zombie

Zatímco matka drží své dítě
Dívá se, jak umírá
Ruce k nebi plakajíc
"Proč, ó proč?"

Protože se potřebuju dívat, jak umírají... z dálky

Nepřímo žiju, když celý svět umírá
Ty to taky všechno potřebuješ, nelži!

Proč si to nemůžeme prostě připustit?
Proč si to nemůžeme prostě připustit?
Nenecháme toho dokud krev pryští
Ani ti stateční ani ti odvážní
Nemají pravdu o příběhu, který je vyprávěn
Nenecháme toho, dokud krev pryští

Potřebuju vidět věci umírat... z dobré bezpečné vzdálenosti
Nepřími ziju, když celý svět umírá
Vy všichni cítíte to samé, takže...

Proč si to nemůžeme prostě připustit?

Krev jako déšť padá dolů
Bubnujme odvážní a hrdí

Zčásti vampír
Zčásti válečník
Masožravec a voyeur
Hledím na přenos
Zpívám do smrtelného vyděšení

Důvěřivý za každou cenu
Tvá touha věřit
Andělé v srdcích lidí
Ale nastav svou hlavu
Tvou hlavu, prosím, a poslouchej
Neměl bych to všechno říkat znovu

Vesmír je nepřátelský, tak nezaujatý
Požírá, aby přežil... tak to je, tak to vždycky bylo

Všichni jsme živeni na tragédii
Je to jako krev pro upíra
Nepřímo žiju zatímco celý svět umírá
Raději ty než já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy