Texty písní Tristania Ashes The Gate

The Gate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

An army of ambition
is moving
and it shakes the ground
Ten thousand hungry hearts
with iron heels
Burns and rapes
Sucks the earth dry
Cuts and slays
All that gets in its way
Mighty forces of destruction
Way beyond control
Nothing sleeps tonight

Decay and sinister silence
Your world ripped in dust and ruins

I shed no tears for your pain
I shed no tears for the past

Unleash all the beasts from imprisonment
And arm them with sticks and stones
Bring them into the land of chaos
Watch mankind’s last gate fall

Trembling hands in fire burned
As we march into the night
Every last stone will be turned
Within the bright daylight

We are the hounds of hell
You will kneel
You will bend
We feast at her grave
In the bloodmist we stand
Victorious
Armáda ambicí
se pohybuje
a třese zemí
Deset tisíc hladových srdcí
s kovovými koly
Pálí a znásilňuje
Vysává zemi do sucha
Řeže a zabíjí
Vše, co se jí dostane do cesty
Obrovská síla destrukce
Cesta bez kontroly
Nic dnes v noci nespí

Úpadek a nekalé ticho
Tvůj svět v prachu a troskách

Nebudu plakat pro tvou bolest
Nebudu plakat pro minulost

Odpoutej všechny zvířata z vězení
A armádu s holemi a kameny
Doveď je do země chaosu
Sleduj bránu lidskosti padat

Chvějící se ruce v ohni hořící
Jak jsme se zapsali do noci
Každý kámen bude obrácen
Uvnitř jasného denního světla

Jsme pekelní psi
Poklekneš
Pokloníš se
My budeme se hostit na jejím hrobě
V krvi stojíme
Vítězství
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy