Texty písní Tristania Widow's Weeds Evenfall

Evenfall

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Call thy name at nightfall
Reach out for thee life's rose
Cast thy veils at sunset
Trespass the waning in my halls
Prosperous beauty
Embraced by eden's heart
Call thy name out tearful
Reveal to me thy deepest loss

Cast... make haste my savage wall
for an end
Thy savage... bleak night
In life thy tears grow scarlet

Come desired nightfall
enchant my grievous loss
Life bewailed at sunset
Trespass the shadows in my heart
Arise before me
bequeath thy grievous loss
Dark at heart I mourn thee
Replace the vigour she once lost
Volej tvé jméno po setmění
Oslovit pro tebe život je růže
Obsadil tvůj závoj při západu slunce
Vinu ubývající ve svých sálech
prosperující krása
Objetí srdce Eden
Volejte tvé jméno z plačící
Odhalují mi tvé nejhlubší ztráty

Obsadil ... pospěš má divoká stěno.
k ukončení
Tvá divoká ... bezútěšná noc
V životě tvé slzy rostou z šarlatu.

Pojď požadované setmění
okouzlí mou bolestivou ztrátu
Život bewailed při západu slunce
Vinu stínů v mém srdci
Vstaň přede mnou
předat tvé těžké ztráty
Tmavě v srdci Jsem Tě oplakávala
Vyměňte sílu kdysi ztracenou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy