Texty písní Uh Huh Her Nocturnes Same High

Same High

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As your shadow falls, you've come to keep me warm
Oh I cannot speak, the silence turns me on
Oh my eyes will close, I fail to think I'm wrong
But the weakest hearts are swallowed in a trance

We're on the same high
It's in stereo, it's the same soul
We're on the same high
So we'll carry on, it's the same song
We're on the same high
We're on common ground, it's the same sound
We're on the same high
It'll carry on, it's the same song

And this sweet reward dominates the pain
As each breath we take suffers just the same
Lost inside a void, an audience of one
And all along we knew, we feel the same desire

It took so long to see
Who'd of thought?
So long to see
We're on the same high

We're on the same high
It's in stereo, it's the same soul
We're on the same high
So we'll carry on, it's the same song
We're on the same high
We're on common ground, it's the same sound
We're on the same high
It'll carry on, it's the same song
Tak jak Tvůj stín padá, přicházíš zahřát mě
Oh nemohu mluvit, ticho mě spouští
Oh mé oči se zavřou, nechápu, že se mýlím
Ale i nejslabší srdce jsou pohlcena v transu

Jsme na stejné vlně
Je to stereo, je to stejná duše
Jsme na stejné vlně
tak to budeme vysílat, je to stejná písnička
Jsme na stejné vlně
Jsme na společné zemi, je to stejný zvuk
Jsme na stejné vlně
Bude to vysílat, je to stejná písnička

A této sladké odměně dominuje bolest
Jako každý dech, který bereme, trpíme tak stejně
Ztracené uvnitř prázdnoty, publikum jednoho
a celou dobu jsme věděly, cítíme stejnou touhu

Trvalo to tak dlouho vidět
Kdo si to myslí?
Tak dlouho vidět
že jsme na stejné vlně

Jsme na stejné vlně
Je to stereo, je to stejná duše
Jsme na stejné vlně
tak to budeme vysílat, je to stejná písnička
Jsme na stejné vlně
Jsme na společné zemi, je to stejný zvuk
Jsme na stejné vlně
Bude to vysílat, je to stejná písnička
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy