Texty písní Ulver Bergtatt - Et Eeventyr I 5 Capitler Capitel V : Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene

Capitel V : Bergtatt - Ind I Fjeldkamrene

Skrýt překlad písně ›

Pigen bad for sig
Det maatte ey hende hiælpe
Oc med det een nye Pige de røfvede
Foer med hende som de vilde
Oc ey som de skulde

Til der, hvor Skyggernes Huus hun saae
Saa kolde oc evigblaae

Fjeldet tog hende ind
Til sit haarde Graabergkind
Igien herskede Natten dend sorte
Oc nu er hun borte...

Hun skriger med sidste Pust aff siin Stemme
Een Epoche vi aldrig vil glemme
- Een forstened Krop

... Maanen er borte
Ocsaa Stiernerne ere sluknede

Hu! det regner og det blæs;
For langt nord i Fjellom
Djupt under Hellom
Der leikar det ...

[English translation:]

Mountain Prisoner - Into The Mountain Rooms

The maid begged for release
It didn’t help
And with her another maiden they abducted
They used her as they pleased
And not as they should

To there, where she saw the hall of shadows
So cold and ever-blue

The mountain took her in
To its hard grey-rock cheek
Again ruled the black night
And now she is forever lost...

She screamed with her last breath of voice
An epoch we'll never forget
- A body become stone

...The moon has disappeared
And the stars have extinguished too

Ho! It rains and it blows!
For far north in the mountains
Deep under slopes
There they play...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy