Texty písní US 5 One Night With You Best Friends (Richies Song)

Best Friends (Richies Song)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sometimes in life when all hope is gone
and you feel like you're on your own.
True friends comes along
and makes you realize,
that everything is ok.
And last you have gone through,
many ups and downs.
But no matter what,
you guys stood by my side.
And that's why I did sing
this song for you: my best friends

Chorus

And after everything
that we´ve been through
I´m still here with you
Cuz you´re still my lady
cuz you´re my lady
I swear I´m gonna make you happy
for the rest of my live
Cuz you´re my lady
and I´m your best friend
and I´m your best friend (mmmhmhmmm)

Verse 1

In times when all hope is gone
and sadness fills your heart with pain
You wonder (yeah)
If there´s anyone
that you can call
To somebody who´s left all alone

Bridge

You´re such a loyal friend
and now I know that I´ll never
find somebody quite like you
I appreciate the day
you came and you stayed

Chorus

And after everything
that we´ve been through
I´m still here with you
Cuz you´re still my lady
cuz you´re my lady
I swear I´m gonna make you happy
for the rest of my live
Cuz you´re my lady
and I´m your best friend
and I´m your best friend

(oooooh....mmmh)

Verse 2

Some people said that
we would never survive,
we showed them that dreams can come true and it´s for sure
Our secret lies behind an endless
friendship and nothing could tear
us apart

Bridge

You´re such a loyal friend
and now I know that I´ll never
find somebody quite like you
I appreciate the day
you came and stayed

Chorus

And after everything
that we´ve been through
I´m still here with you
Cuz you´re still my lady
cuz you´re my lady
I swear I´m gonna make you happy
for the rest of my lives
Cuz you´re my lady
and I´m your best friend
and I´m your best friend

True love is so hard to find
Especially if it´s someone
you can call your best friend
No matter what problems occure
You will overcame them with her (with her)

Chorus

And after everything
that we´ve been through
I´m still here with you
Cuz you´re still my lady
cuz you´re my lady
I swear I´m gonna make you happy
for the rest of my lives
Cuz you´re my lady
and I´m your best friend
and I´m your best friend
Občas v životě, když všechna naděje je pryč
a ty se cítíš jako na vlastní pěst.
Pravý přátelé přijdou
a uvědomí tě,
že všechno je ok.
A posledně jsi prošel
mnoha vzestupy a pády.
Ale bez ohledu na to,
vy jste stály při mě.
A to je to, proč jsem nazpíval
tuhle píseň pro vás: mé nejlepší přátele.

Refrén

A po všem
čím jsme si prošli
jsem tu pořád s tebou
protože si pořád moje paní
protože si moje paní
přísahám, že tě budu dělat šťastnou
do mého konce života.
Protože si moje paní
a já jsem tvůj nejlepší přítel
a já jsem tvůj nejlepší přítel (mmmhmhmmm)

Verš 1

V časech, když všechna naděje je pryč
a smutek zaplní tvé srdce s bolestí
Uvědomíš si (jo)
Pokud tam je někdo
komu můžeš zavolat
někomu kdo odešel sám.

Most

Jsi tak loajální přítel
a teď vím, že nikdy
nenajdu někoho zcela jako jsi ty.
Oceňuji den
kdy jsi přišla a zůstala

Refrén

A po všem
čím jsme si prošli
jsem tu pořád s tebou
protože si pořád moje paní
protože si moje paní
přísahám, že tě budu dělat šťastnou
do mého konce života.
Protože si moje paní
a já jsem tvůj nejlepší přítel
a já jsem tvůj nejlepší přítel

(oooooh... mmmh)

Verš 2

Někteří lidé říkají, že
nemůžeme nikdy přežít
ukázali jsme jim, že sny se můžou splnit a je to jisté
Naše tajemství se skrývá za nekonečným
přátelstvím a nic nás nemůže odtrhnout od sebe

Most

Jsi tak loajální přítel
a teď vím, že nikdy
nenajdu někoho zcela jako jsi ty.
Oceňuji den
kdy jsi přišla a zůstala

Refrén

A po všem
čím jsme si prošli
jsem tu pořád s tebou
protože si pořád moje paní
protože si moje paní
přísahám, že tě budu dělat šťastnou
do mého konce života.
Protože si moje paní
a já jsem tvůj nejlepší přítel
a já jsem tvůj nejlepší přítel

Pravou lásku je těžké najít
Především pokud je to někdo
koho můžeš nazývat nejlepším přítelem
Bez ohledu na to, jaké problémy se vyskytují
Budeš je překonávat s ní (s ní)

Refrén

A po všem
čím jsme si prošli
jsem tu pořád s tebou
protože si pořád moje paní
protože si moje paní
přísahám, že tě budu dělat šťastnou
do mého konce života.
Protože si moje paní
a já jsem tvůj nejlepší přítel
a já jsem tvůj nejlepší přítel
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy