Texty písní Wednesday 13 Fang Bang Burn The Flames

Burn The Flames

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Here I sit
A vampire at my piano
The flames burn glaringly higher
And the eyes that stare
through the darkness
Though they have no form
There's no need for alarm

So burn, so burn
Burn the flames higher and higher
So burn, burn the flames
Never to expire

Here I sit
A skeleton at my organ
The candles in my candelabra
burning hellishly, hellish hell

And the laughter unending echoes
through the haunted house
A little Christmas spirit
Ghostly haunting deadly spirit
Every creature is stirring
Even the mouse

So burn, so burn
Burn the flames higher, higher, higher, and higher
So burn, burn the flames
Never to expire

So burn...
Burn the flames higher, higher, higher, and higher
So burn, burn the flames
Never to expire

Here I sit myself at my instruments
Here they sit at their instruments
And the music fills and fills
Terrifies, horrifies, forever scares
The children of the night
What music we make

So burn, so burn
Burn the flames higher and higher
So burn, burn the flames
Never to expire
Sedím tu
Upír na mém klavíru
Plameny hoří oslnivě vysoko
A oči zírají
skrz temnotu
I když nemají žádnou podobu
Není tu potřeba poplach

Tak hořte, tak hořte
Hořte plameny výš a výš
Tak hořte, hořte plameny
Nikdy neskončit

Sedím tu
Kostra na mých varhanách
Svíčky v mém svícnu
pekelně planou, pekelné peklo

A smích nekonečných ozvěn
skrz strašidelný dům
Malý vánoční přízrak
Strašidelné strašení smrtících přízraků
Každé stvoření strhne
Dokonce i myši

Tak hořte, tak hořte
Hořte plameny výš, výš, výš a výš
Tak hořte, hořte plameny
Nikdy neskončit

Tak hořte ...
Hořte plameny výš, výš, výš a výš
Tak hořte, hořte plameny
Nikdy neskončit

Sedím tu sám na svých nástrojích
Sedí tu na svých nástrojích
A hudba výplňuje a výplňuje
Straší, děsí, navždy poleká
Děti noci
Jakou hudbu vytváříme

Tak hořte, tak hořte
Hořte plameny výš a výš
Tak hořte, hořte plameny
Nikdy neskončit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy