Texty písní Will I Am S.O.S. (Mother Nature)

S.O.S. (Mother Nature)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro]
Lord come down and help us out
Send us an angel, help us out
SOS, help us out
Looking all around and I'm watching the world

[Verse 1]
People killing, people dying, people lying, people blind
People don't see the sign, watching money all the time
Get the pennies, get the dimes, get the dollars is the mindstate
Of the human race, people on the paper chase
The environment is fragile, and we been on the gradual
Declining in a lifetime or lose the battle
Get burned by volcanoes, get blown by tornadoes
Cause mother nature signals, is trying to warn NATO
We got a new terror threat, it's called the weather
More deadlier than chemical and nuclear together
It's hotter in the winter, even hotter in the summer
Jesus, or Buddha, somebody come and help us out

[Chorus 1]
Lord come down and help us out
Send us an angel, help us out
SOS, help us out
Looking all around and I'm watching the world, changing
Open up your eyes, you can see things rearranging
The world is dying
And if they say it's gonna be alright, them people are lying

[Verse 2]
People trapped behind the gates, ignorance in their state of mind
Cause they formulate a plan just to penetrate us
You see they stimulate us with fear, manipulate us
Each year, they dominate dividing us like calculators
And we can't add it up cause calculators do the math for us
And here they come choppering down, chopping down our rainforest
F**king up our air for us, they don't really care for us
But we can't complain, because the only one to blame is us
The gas is rising up but we keep on filling up
CO2 levels got the whole planet heated up
It's blazing in the winter, even hotter in the summer
Mohammed, Jehovah, somebody come and help us out

[Chorus 2]
Lord come down and help us out
Send us an angel, help us out
SOS, help us out
Looks like we ain't gon' figure it out
Lord come down and help us out

Send us an angel, help us out
SOS, help us out
Looking all around and I'm watching the world, changing
Open up your eyes, you can see things rearranging
The world is ending
And if they say it's gonna be okay, they just pretending

[Verse 2]
When the eskimo gets bit by a mosquito
Somebody in Miami will get swept by a tsunami
Rastas in Jamaica will get hit by a quake that
Registers something like 8.8
You see it's situations happening with our planet
Cause, 50 years ago we took it for granted
We should have took advantage, and reversed the damage
Instead of just pumping and selling and slanging the gas
And while we purchased the gas
We was watching soap operas while they steady brainwashed the masses
Cause we could make a vehicle that runs off ashes
But they own a patent for that, and that's exactly what's happening
Corruption and bullshit politics
The planet's gonna die cause of bullshit politics
It's hotter in the winter, even hotter in the summer
And ain't nobody coming to the rescue to help the

[Outro]
(The world)
The, the, the, the, the..
The, the, the, the, the..
(The world)
The, the, the, the, the..
The, the, the, hope, the..
(The world)
The, the, the, the, the..
The, the, the, hope, the..
(The world)
The, the, the, the, the..
Looking all around watching the world..
(The world)
(The world)
Looking all around watching the world..
(The world)
Looking all around watching the world..
(The world)
Looking all around watching the world..
(The world)
[Úvod]
Pán sestoupil a pomozte nám mimo
Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Hledáte všude kolem a dívám se na světě

[Verse 1]
Lidé zabíjení, lidí, kteří umírají lidé lhaní, lidi nevidomé
Lidé nevidí označení a sledovala, jak peníze po celou dobu
Získejte haléře, desetníky dostat, dostat dolarů mindstate
Lidské rasy, lidé na papíře Chase
Životní prostředí je křehká, a my jsme byli o postupném
Klesající v životě nebo ztratit bitvu
Získejte spálen sopky, dostat foukané do tornáda
Příčina signály matka příroda, se snaží varovat NATO
Dostali jsme novou hrozbu teroru, je to jen počasí
Více smrtelnější než chemické a jaderné společně
Je to teplejší v zimě, ještě žhavější v létě
Ježíš nebo Buddha, někdo přijde a pomůže nás

[Chorus 1]
Pán sestoupil a pomozte nám ven
Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Hledáte všude kolem a dívám se na světě, měnící se
Otevři oči, vidíte věci přeskupí
Svět umírá
A když říkají, že to bude v pohodě, jim lidé leží

[Verse 2]
Lidé v pasti za branami, nevědomosti ve svém stavu mysli
Protože oni formulovat plán, jen aby nám proniknout
Vidíte, že stimulují nás strach, manipulovat s námi
Každý rok, oni ovládají dělící nás jako kalkulačky
A nemůžeme ji přidat do způsobit kalkulačky udělat matematický pro nás
A tady přicházejí choppering dolů, kácet naše deštný prales
F ** král náš vzduch pro nás, ale opravdu nestarám o nás
Ale nemůžeme si stěžovat, protože jediná komu dávat vinu, je nám
Plyn stoupá nahoru, ale držíme na vyplnění
CO2 dostal celou planetu ohřívá
Je to hořící v zimě, ještě žhavější v létě
Mohammed, Jehova, někdo přijde a pomůže nás

[Chorus 2]
Pán sestoupil a pomozte nám mimo
Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Vypadá to, že my, není gon 'ciferný ono mimo
Pán sestoupil a pomozte nám mimo

Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Hledáte všude kolem a dívám se na světě, měnící se
Otevři oči, vidíte věci přeskupí
Svět je konec
A když říkají, že to bude v pořádku, oni jen předstírala

[Verse 2]
Když se dostane Eskymák bit od komára
Někdo v Miami dostanou stíraná tsunami
Rastas na Jamajce se mohl zasáhnout zemětřesení, které
Registry něco jako 8,8
Vidíte, to je situace se děje s naší planetou
Důvod je ten, před 50 lety jsme ji vzal za samozřejmost
Měli jsme využili, a zvrátit škody
Místo toho jen čerpání a prodeji a slanging plyn
A zatímco jsme zakoupili plyn
My se díval telenovel, zatímco oni ustáleném mozek mas
Protože my jsme mohly vozidlo, které uteče popel
Ale vlastní patent na to, a to je přesně to, co se děje
Korupce a kecy politice
Planety umřu příčinou kecy politiky
Je to teplejší v zimě, ještě žhavější v létě
A není nikdo přichází na záchranu pomoci

[Outro]
(Svět)
,,,, ..
, Je,, ..
(Svět)
,,,, ..
,,, Doufám, ..
(Svět)
,,,, ..
,,, Doufám, ..
(Svět)
,,,, ..
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
(Svět)
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)

[Úvod]
Pán sestoupil a pomozte nám mimo
Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Hledáte všude kolem a dívám se na světě

[Verse 1]
Lidé zabíjení, lidí, kteří umírají lidé lhaní, lidi nevidomé
Lidé nevidí označení a sledovala, jak peníze po celou dobu
Získejte haléře, desetníky dostat, dostat dolarů mindstate
Lidské rasy, lidé na papíře Chase
Životní prostředí je křehká, a my jsme byli o postupném
Klesající v životě nebo ztratit bitvu
Získejte spálen sopky, dostat foukané do tornáda
Příčina signály matka příroda, se snaží varovat NATO
Dostali jsme novou hrozbu teroru, je to jen počasí
Více smrtelnější než chemické a jaderné společně
Je to teplejší v zimě, ještě žhavější v létě
Ježíš nebo Buddha, někdo přijde a pomůže nás

[Chorus 1]
Pán sestoupil a pomozte nám ven
Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Hledáte všude kolem a dívám se na světě, měnící se
Otevři oči, vidíte věci přeskupí
Svět umírá
A když říkají, že to bude v pohodě, jim lidé leží

[Verse 2]
Lidé v pasti za branami, nevědomosti ve svém stavu mysli
Protože oni formulovat plán, jen aby nám proniknout
Vidíte, že stimulují nás strach, manipulovat s námi
Každý rok, oni ovládají dělící nás jako kalkulačky
A nemůžeme ji přidat do způsobit kalkulačky udělat matematický pro nás
A tady přicházejí choppering dolů, kácet naše deštný prales
F ** král náš vzduch pro nás, ale opravdu nestarám o nás
Ale nemůžeme si stěžovat, protože jediná komu dávat vinu, je nám
Plyn stoupá nahoru, ale držíme na vyplnění
CO2 dostal celou planetu ohřívá
Je to hořící v zimě, ještě žhavější v létě
Mohammed, Jehova, někdo přijde a pomůže nás

[Chorus 2]
Pán sestoupil a pomozte nám mimo
Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Vypadá to, že my, není gon 'ciferný ono mimo
Pán sestoupil a pomozte nám mimo

Pošlete nám anděl, nám pomoci
SOS, pomozte nám ven
Hledáte všude kolem a dívám se na světě, měnící se
Otevři oči, vidíte věci přeskupí
Svět je konec
A když říkají, že to bude v pořádku, oni jen předstírala

[Verse 2]
Když se dostane Eskymák bit od komára
Někdo v Miami dostanou stíraná tsunami
Rastas na Jamajce se mohl zasáhnout zemětřesení, které
Registry něco jako 8,8
Vidíte, to je situace se děje s naší planetou
Důvod je ten, před 50 lety jsme ji vzal za samozřejmost
Měli jsme využili, a zvrátit škody
Místo toho jen čerpání a prodeji a slanging plyn
A zatímco jsme zakoupili plyn
My se díval telenovel, zatímco oni ustáleném mozek mas
Protože my jsme mohly vozidlo, které uteče popel
Ale vlastní patent na to, a to je přesně to, co se děje
Korupce a kecy politice
Planety umřu příčinou kecy politiky
Je to teplejší v zimě, ještě žhavější v létě
A není nikdo přichází na záchranu pomoci

[Outro]
(Svět)
,,,, ..
, Je,, ..
(Svět)
,,,, ..
,,, Doufám, ..
(Svět)
,,,, ..
,,, Doufám, ..
(Svět)
,,,, ..
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
(Svět)
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
Při pohledu na celém dívají se na svět ..
(Svět)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy