Texty písní Xandria Salomé - The Seventh Veil Sleeping Dogs Lie

Sleeping Dogs Lie

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Night falls down and soon we're all alone
What do you have in mind, guidance of the blind, I feel lost
Lost inside this maze of shame and sin
a taste of sweetest wine, addictive yet so fine, I want more

The conscience says no, all senses yell go,
there's too much at stake this time
the more I deny, the more I commit to this night

Don't tell me what you feel, don't tell me what you see
close your eyes and stay behind the scene
any alibi will be one step over the line
Do you feel my pain, do you share my fears
so right even if I die tonight
Will I pay the price at the edge of time?
Let sleeping dogs lie

Time stands still, the room seems frozen now
two creatures moving in a game of lose or win, right or wrong
step aside, losen this stranglehold
may heaven's fires burn the point of no return, sensual thorn

My head's spinning round, waiting to fall, fall for a secret desire
too far to starve yet too close to breathe in this lie

Gonna make your sleeping dogs fly
Padla noc a brzy budeme všichni sami
Co máte na mysli, pokyny pro nevidomé, cítím se ztracena
Zapomenuta uvnitř tohoto bludiště ze studu a hříchu
Chuť nejsladšího vína, návyková a zatím dobrá, chci víc

Svědomí říká ne, všechny smysly vřeští běž,
je příliš mnoho v sázce v tuto chvíli
čím více popírám, tím blíže jsem k této noci

Neříkej mi, co cítíš, neříkej mi, co vidíš
Zavři oči a zůstaň za scénou
jakékoli alibi bude jeden krok přes čáru
Cítíš mou bolest, sdílíš mé obavy
dobře, i když dnes večer zemřu
Budu platit daň na sklonku času?
Co tě nepálí, nehas

Čas stále stojí, prostor se zdá být nyní zamrzlý
dva tvorové pohybující se ve hře prohry nebo výhry, správné nebo špatné
úkrok stranou, ztracen v této smrtelnosti
nebeský oheň může spálit bod, odkud není návratu, smyslný trn

Moje hlava se točí, čeká na pád, pád pro tajné přání
příliš daleko k hladu a ještě příliš blízko k dýchání v této lži

Ať tví spící psi létají
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy