Texty písní Xzibit What U See Is What U Get

What U See Is What U Get

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And so it was written, and after all these things,
I saw another angel come down from heaven
Having great power and the eath was lighted with his glory
And he cried mightily with the strong voice saying "Babylon the great has
fallen,
it's fallen and has become the habitation of devils
and the home to every fowl spirit and a cage of very unclean and hateful men"

What you see is what you get now
Xzibit never wait around for kick downs, get my own shit, blowe
Shot heard around the world
Uplift, bench press, arm curl, keep the structure of the temple
To make things simple my existance is to ripple through time
Only concern is what is mine, divine, never monkey shine
walkin' down the very thin line, holdin' wait, runnin' crazy in the streets,
yeah
Plus the company I keep work in overtime
while you oversleep don't wanna see none of this evil I speak
Around on the atlas, cume la matra, the super actress
You all get close-lined and pinned the mattress
All day, every day, every which way
Who said to can't have your take, you need a tune (fuck you)
This is a hard time on planet earth
for what it's worth Xzibit stand station without reabilitation like this

Pimps, players, hoes, hustlers, willes thugs, ballers, busters,
gangstas, macks everyday, all day, shot callers, even high rollers keep it
moving

What you see is what you get now
The kinda style make the whole world go wow
Bless the child like a hoe who's on flesh 'n bone
and no matter where I roam I feel right at home

What you see is what you get now
The kinda style make the whole world go wow
Bless the child like a hoe who's on flesh 'n bone
and no matter where I roam I feel right at home
And that's the real shit

You got more than you bargained for
Hit the floor I pull a fast one to let you know that today could be your last
one,
black, take your breath like an asthma attack
Just a slave like Flava Flav, you're blind to the fact
Mr. X to the Z the Liks and King T
guranteed to bring the house down naturally
Niggas knowin' no limits lime Master P
makin' you motherfuckin' bastards see,
what, a whole different breed of MC
Realize it's you against me, catch a three-hundred and sixty degree
roundhouse to the mouth right
and like the sun, make the hot shit shine bright
I feelin' like my whole life is a green light never turn red
'cause I strike like a rattle-snake, lock like a dread
Niggas wanna bump heads but they better off dead
Came crashin' through the door like the Feds, bring it
A tak to bylo psáno, a poté, co všechny tyto věci,
Viděl jsem jiného anděla sestoupil z nebe
S velkou moc a eath byla osvětlena s jeho sláva
A on křičel mocně se silným hlasem řekl: "veliký Babylón byl
padlých,
je to padlé a stala se příbytkem démonů
a domov pro každého drůbeže ducha a klec velmi nečistého a nenávistný muži "

To, co vidíte, je to, co dostanete hned
Xzibit nikdy čekat na kop pády, si své vlastní hovno, blowe
Výstřel slyšel po celém světě
Zdvih, bench press, paže kadeř, zachovat strukturu chrámu
Chcete-li dělat věci jednoduše moje existence je zvlnění přes čas
Jediným zájmem je to, co je moje, božský, nikdy opice lesk
Walkin 'dolů velmi tenká linie, holdin' čekat, Runnin 'blázen v ulicích,
jo
Plus společnosti Pořád práci v prodloužení
zatímco vy zaspat nechcete vidět nic z toho zla mluvím
Kolem na atlas, cume la Matra, super herečka
Všichni jste si blízko-lemované a připnul matrace
Celý den, každý den, každý, jakým způsobem
Kdo řekl, že se nemůže mít své přijmout, je třeba doladit (seru na tebe)
To je těžké na planetě Zemi
za to, co stojí za to Xzibit stánek stanice bez reabilitation takhle

Pasáci, hráči, motyky, pasáci, willes kriminálníky, ballers, Busters,
gangstas, Macks každý den, celý den, střílel volajících, dokonce i vysoké válce udržet
pohybující se

To, co vidíte, je to, co dostanete hned
Trochu ve stylu, aby celý svět jít wow
Požehnat dítěti jako motyka, kdo je na tělo 'n kost
a bez ohledu na to, kde jsem se potulují se cítím jako doma

To, co vidíte, je to, co dostanete hned
Trochu ve stylu, aby celý svět jít wow
Požehnat dítěti jako motyka, kdo je na tělo 'n kost
a bez ohledu na to, kde jsem se potulují se cítím jako doma
A to je skutečný shit

Máš víc, než jste očekávali
Dopadla na podlahu jsem oblafnout, abys věděl, že dnes by mohla být vaše poslední
jeden,
černá, vezměte si dech jako astmatický záchvat
Jen otrok jako Flava Flav, jste slepí ke skutečnosti,
Pan X Z sympatickém a King T
zaručeno, rozvášnit přirozeně
Niggas nevědět 'bez omezení vápno Master P
Makin 'vy motherfuckin' bastardi vidět,
co, úplně jiná plemeno MC
Uvědomuji si, že jsi to ty proti mě, chyť tři-sta šedesát stupeň
roundhouse do úst vpravo
a jako slunce, aby se horký hovno jasně zářit
Já cítím 'jako celý můj život je zelené světlo nikdy zčervená
'Protože jsem stávku jako chrastítko-had, zámek jako strach
Niggas chcete narazit hlavy, ale lépe mrtvých
Přišel crashin 'dveřmi jako federálové, aby byla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy