Texty písní Xzibit Restles Alkaholik

Alkaholik

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[X] C'mon
[E] Xzibit!
[X] Yeah..
[E] Ahh, ahh, E-Dub

[Xzibit]
It's that millenium ridiculous flow, I never let go
Niggaz gettin knocked out is part of my show
Let 'em know who they fuckin with yo, a rhyme wrangler
Tri-angular push-up the hillside strangler
Dangle a, nigga by the ankle off the balcony
Now let his punk ass go, look out below (BELOWWWW)
It's a tale of two cities, come out when the sun go down
We officially not fuckin around
Stuck in the ground, fitted with a suit in a pine box
(hah!) with my fresh pressed khakis in a slingshot
So heatbox all day in a nigga face
and all you bitches see the dick that you shoulda ate

[Chorus 2X: Xzibit *singing*]
Call it what you wanna call it
I'm a fuckin Alkaholik
Bring it if you really want it
Ain't gotta put no extras on it!

[Erick Sermon]
Yo, I'm in the zone, and lyrically gone
Got the spot blown, BOOM! Oklahoma
Watch the aroma, catch those who love me
My underground dirty cats on dune buggies
I be the type to take your watch and flaunt it
Kidnap T. Lewis and Jimmy Jam on it
Yo, I bang a nigga head til his neck pop
Do a KRS-One to a "Black Cop"
X and E's, out for cream
Get the money, while you stay broker than Al Bundy
Uhh, give it to y'all, in "Any Given Sunday"
With J. Foxx name the spot, make it hot
(I hate E so much right now!) Blow it down hooker bounce
come off the ropes like J. Snooka
[*X*: Two fly motherfuckers] You can't fuck widdit
Backed by +Open Bar+, so y'all forget it

[Chorus]

[J-Ro]
J-McEnroe, cam smashin, party crashin
I eat MC's like a ration
I'm sockin niggaz in they goatees
I leave you stiffer than that fool on my basketball trophies
I'm in the room with 10 G's, countin ten G's
cause we need a bag of weed (can you smell it?)
Now we need ten dimes, to blow on deez like wind chimes
Time to close the blinds cause you all in mines
I bought a bottle for the session, and did not share it
Drink so much Captain Mo' all I need is a parrot
You took the Alkaholik challenge, and lost your balance
You underground, we under water drinkin liquid by the gallons

[Tash]
Slurred words, double vision, brain bustin, head rushin
Since I'm too drunk to walk, I rock a party on crutches
and still rush the roughest MC who wanna get it
Forget it, it's Likwit, Tha Liks and, Xzibit
Ca-Tash on the blast the final piece to the puzzle
I slap bitches on the ass I slap tits up out the muzzle
I shuffle with the microphone, bang rhymes consistant
You wack and I'm Ca-Tash and that's the motherfuckin difference
For instance, "21 and Over" set your clocks back
(Tick tock tick tock) Still standin where the rocks at
Two-thousand-one, we still young guns that's +Restless+
(Thirty niggaz, sixty hoes) and that's the motherfuckin guestlist!

[Chorus]
[X] C'mon
[E] Xzibit!
[X] Jo ..
[E] Ach, ach, E-Dub

[Xzibit]
Je to směšné, že tisíciletí toku, nikdy jsem pustit
Niggaz dostání vyrazil je součástí mé show
Let 'em vím, kdo to kurva s yo, rým Wrangler
Tri-úhlové push-up Hillside Strangler
Houpat, nigga za kotník z balkónu
Nyní se jeho punk prdel jít podívat níže (BELOWWWW)
Je to příběh dvou měst, pojď ven, když slunce zapadá
My oficiálně ne kurva kolem
Stuck v zemi, vybavené oblek v borovém pole
(Hah!) se mé čerstvé lisované khaki v prak
Takže heatbox celý den v nigga tvář
a vše, co feny vidět ptáka, který se měl jedli

[Chorus 2x: Xzibit * zpěv *]
Říkejte tomu, co chcete říkat
Já jsem kurva Alkaholik
Přinést, pokud ho opravdu chcete
Není to dát žádné bonusy na to!

[Erick Sermon]
Jo, jsem v oblasti, a lyricky pryč
Mám foukané místě, BOOM! Oklahoma
Sledujte aroma, chytit těch, kteří mě milují
Moje podzemní špinavé kočky na kočárky duny
Budu typ vzít si hodinky a chlubit se, že
Unést T. Lewis a Jimmy Jam na to
Jo, jsem bang nigga hlavu til krku pop
Do KRS-One na "Black Cop"
X a E, pozor na smetanu
Získejte peníze, zatímco ty jsi makléř než Al Bundy
Uhh, dát to vám všem, v "Any Given Sunday"
S J. Foxx jméno místě, aby bylo teplé
(Nenávidím E tolik právě teď!) Trubte dolů šlapka odrazit
přišel z lana, jako je J. Snooka
[* X *: Dva podívejte svině] Nemůžeš souložit widdit
Podporována + Open Bar +, tak vám všem na to zapomeň

[Chorus]

[J-Ro]
J-McEnroe, vačkové smashin, party crashin
Jím MC jako příděl
Jsem sockin niggaz v jejich goatees
Nechám vám tužší než ten hlupák na mé basketbalové trofeje
Jsem na pokoji s 10 G, počítal deset G
protože jsme třeba pytel trávy (může tu vůni?)
Nyní jsme potřebovat deset krejcarů, k ránu na Deez jako zvonkohry
Čas zavřít žaluzie protože ty všechny v dolech
Koupil jsem láhev k sezení, a nerozdělil to
Tolik pít kapitán Mo 'všechno, co potřebujete, je papoušek
Jsi vzal výzvu Alkaholik, a ztratil rovnováhu
Jste v podzemí, pod vodou jsme drinkin kapaliny galonů

[Tash]
Nezřetelná slova, dvojité vidění, mozek bustin, hlava rushin
Vzhledem k tomu, že jsem příliš opilý na procházku, jsem rock party o berlích
a ještě spěchat nejdrsnější MC, kteří chtějí, aby si to
Zapomeňte na to, je to Likwit, Tha sympatickém a Xzibit
Ca-Tash na vysoké poslední kousek do skládačky
I pohlavek feny na zadek jsem facku prsa se z tlamy
I shuffle s mikrofonem, bang rýmy konzistentní
Jste pošuk a já jsem Ca-Tash a to je rozdíl motherfuckin
Například, "21 a více" nastavit hodiny zpět
(Tik tak tik tak) Stále stojím, kde skály na
Dva-tisíc-one, jsme ještě mladí zbraně, které je + + neklidných
(Třicet niggaz, šedesát motyky) a že je to posraný guestlist!

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy