Texty písní Your favorite martian Club Villain

Club Villain

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It was a Friday night, and I wanted to go out to
a brand new club in town, a discotheque I'd heard about through,
a friend of mine who told me the place was a circus act for sure,
and then we rolled up and saw Koopa workin' at the door.

He waved us in, and we randomly met the
Mr. Hannibal Lector, he was handlin' records
in the DJ booth, asking which was the best selection
to make an impression on the Wicked Witch of the West and
the Witch was booty-dancin' with Manson and Ganon,
right next to Side Show Bob being shot from Blackbeard's cannon.
That's when I knew that tonight I'd be chillin'
up in the dance club partyin' with all these villains.

I can't keep partyin' 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' partyin' partyin'. I can't keep partying 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' with all these villains, all these villains, all these villains, all these villains, all these villains.

Catwoman and Harley Quinn, I swear I saw those ho's kiss.
I laugh at Jason Voorhees rockin' glowsticks.
And Dr. Octopus was also getting physical with Ursula,
the two were making out and touchin' tentacles.

And Voldemort greeted Vader with a fist pound,
they were checkin' out Mystique's ass next to Chris Brown.

Chris Brown? Somebody needs to throw that guy out of the club. seriously.

And Megatron, he was gettin' it on.
He was drawing a crowd, and they were callin' out loud like:
Go Megatron! Go Megatron! Go Megatron! Go Megatron!
Go Megatron! Go Megatron! Go! Go! Go! Go!
I looked up and saw Venom doin' Jager Bombs on the ceiling.
That's when I knew that I'd be partyin' with all these villains.

I can't keep partyin' 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' partyin' partyin'. I can't keep partying 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' with all these villains, all these villains, all these villains, all these villains, all these villains.

That's when I saw her there, from across the room,
Poison Ivy doing Jell-o shots with Dr. Doom.
Like the Eye of Sauron, I couldn't look away.
She was with some Joker, but dude was probably gay.

And Patrick Bateman passed us shots of vodka,
me and Jabba tossed 'em back like "ooga chaca!"
Pushed Elmer Fudd out the way, so that I could get closer, and
I don't mean to be a Predator, but I gotta get at her.

Now Freddy used his claws to open up Chardonnay,
I grabbed a glass and walked up to her like "Yo, pardon me."
I took her home, and she and I spent the night chillin'
Up in the bedroom partyin' with one hot-ass villain.

I can't keep partyin' 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' partyin' partyin'. I can't keep partying 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' with all these villains, all these villains, all these villains, all these villains, all these villains.

(all these villains, all these villains, all these villains, all these villains, all these villains)
I can't keep partyin' 'round, keep partyin' 'round, ke-ke keep partyin' partyin' partyin'. I can't keep partying 'round, keep partyin' 'round, keep partyin' with all these villains, all these villains, a-a all these villains, all these villains, a-a all these villains (villains, villains).
Byl pátek večer a já chtěl vyrazit ven
Do nového klubu ve městě,
na diskotéku o které jsem slyšel,
Můj kámoš mi řekl, že to místo bylo určitě cirkus,
A když jsme se tam přivalili,
viděl jsem Koopu pracovat u dveří.

Pustil nás dovnitř a
my náhodou potkali Hannibala Lectora,
Jak si pohazuje s nahrávkami
Na místě Dj a ptal se,
který výběr písní je nejlepší
Na udělání dojmu na Wicked Witch ze západu
A ta čarodějka kroutila zadkem s Mansonem a Ganonem,
Hned vedle Side show Boba,
který byl vystřelen z kanonu.
Tehdy jsem věděl,
že budu řádit v tanečním klubu
Se všemi těmi padouchy.

Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse, pařit, pařit,
pařit v jednom kuse.
Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse,
pařit se všemi těmi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy.

Kočičí žena a Harley Quinn,
Přísahám, viděl jsemja, jak se líbají
Smál jsem se,
když Jason Voorhees třásl svítící motorovkou.
A Dr. Octopus se také sbližoval fyzicky s Ursulou,
ti dva se pak líbali a osahávali se chapadli.

A Voldemort se zdravil s Vaderem pěstmi,
dívali se na zadek Mystique hned vedle Chrise Browna.

Chrise Browna? Někdo by měl toho chlápka vyrazit z klubu. Vážně.

A Megatron, ten teda jel.
Předváděl se před davem,
a oni na něj hlasitě volali jako:
Do toho Megatrone! Do toho Megatrone!
Do toho Megatrone! Do toho Megatrone!
Do toho Megatrone! Do toho Megatrone!
Do toho! Do toho! Do toho! Do toho!
Podíval jsem se nahoru a viděl Venoma,
jak do sebe lil Jager Bombs na stropě.
(pozn.: Jager bomb – druh ´´koktejlu´´ -
panák Jägermeistera i se skleničkou
na panáky ve sklenici s redbulem)
Tehdy jsem si uvědomil, že pařím se všemi těmi padouchy.

Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse, pařit, pařit,
pařit v jednom kuse.
Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse,
pařit se všemi těmi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy.

Tehdy jsem ji tam viděl,
Na druhé straně místnosti.
Poison Ivy si dával želé panáky s Dr. Doomem,
Jako oko Sauronu, nemohl jsem se na ni přestat dívat.
Byla s nějakým Jokerem, ale ten byl nejspíš gay.

A Patrick Bateman kolem nás prošel s panáky vodky,
já a Jabba jsme se na ně vrhli jako "ooga chaca!"
Odstrčil jsem Elmera Fudda pryč, takže jsem se mohl dostat blíže,
A nezamýšlel jsem být Pradátorem, ale musím ji dostat.

Freddy použil své drápy k otevření Chardonnay,
Vzal jsem skleničku a přišel k ní jako "Jé, omluv mě."
Vzal jsem ji domů, a ona a já jsme strávili noc řáděním
Nahoře v ložnici pařením s jednou žhavou padoušicí.

Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse, pařit, pařit,
pařit v jednom kuse.
Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse,
pařit se všemi těmi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy.

(všemi padouchy, všemi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy,
všemi padouchy)

Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse, pařit, pařit,
pařit v jednom kuse.
Nemůžu pařit v jednom kuse,
pařit v jednom kuse,
pařit se všemi těmi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy,
všemi padouchy, všemi padouchy.

Interpret

  • Interpret Your favorite martian
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy