Texty písní Z-Ro Let the Truth Be Told Another Song

Another Song

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hold up let me hit my Hypnotic
aight you rollin?
I'd just like to take a minute to apolgize to my listeners
I just wanna say I'm sorry for not havin any songs about happiness
or bein in peace and shit like that
see I can only display my personal feelings and experinces
and so far I ain't felt what happiness feels like
and experinced anything but hard times and heartache
so I apologize for not makin you dance
I apologize for not havin any sarcastical songs
you know that good feeling with e'm
that put a smile on your face
I ain't had nothin to offer accept for frowns
so for that I'm sorry I promise if I could sing another song


I wish I could tell you my life is good but it's not
I wish Missouri , city runners were cold, but they're hot
so many situations to deal with, I can't concentrate
a hundred homies and everyone is fake
how can I make it out the ghetto it want let me go
seems like everytime I do a good deed, good deeds never return to 'Ro
I gave up my last so somebody could have a start
then somebody got me locked behind bars
what a way to show ya love back-homie you a friend for life
for your crime I'm doin time in the Penn tonight
it's bad enough I lost a family my luck ain't live
mama died when I was 6 and Daddy ain't have enough time
to kick it with me-like I wanted him to kick it with me
now that I'm incarcarated you wanna come and visit with me
but I ain't holdin no grudges Daddy I love you that's my word
even though you had me sleeping on a curb...I wish I had another song

These are the days(these are the days)
we cherish them because soon they'll be gone away(soon they'll be gone away)
on to another place
pretty soon I'll be gone
twenty-sum odd years of calling God on this mobile phone
if it wasn't for my life style I'd sing another song


I wish that I was ridin around in a Bentley
but maybe Z-Ro living lavish just ain't meant to be
cause I'm the type of fella that'll give a bum a hundred dollars
I'd rather help out my people instead of poppin my collar
I wish that I could get a million copies sold
if I'm broke I'd rather die I don't want no more poverty-growing old
sometimes I wish that I was somebody else
cause I can't even pay bills even though my CD's wont stay on the shelf
strugglin and I'm strivin and just barely strivin
bobbin and weavin-my last breathe time after time
and it seems that I wont ever get no rest I'm exhausted
tryna make it-compare the price and pain is what the cost is
maybe if I was evil I'd be rolling in bread
until somebody with a pistol come and opened my head
but my mission is keepin ambition
I'm trying so hard even though my soul is scarred-oh Lord...
I wish I had another song


These are the days(these are the days)
we cherish them because soon they'll be gone away(soon they'll be gone away)
on to another place
pretty soon I'll be gone
twenty-summod years of calling God on this mobile phone
if it wasn't for my life style I'd sing another song


I wish that I could sing another song
but my rhythm is too much pain
sunshine is the level that I think I'm on so tell me why it's so much rain
day to day it's a struggle in my lifetime
to keep from tripping I be stayin in the trees
no crimes commited so tell me why I'm doin time
and wont nobody come and set a nigga free
sometimes at night I smoke a cig and sit back
and wonder why the whole world hate me
so much ambition I just gotta pull my wig back
wishing murder would come on and take me
I wish that I could sing another song
I'm tired of sleeping in rivers of tears all night long
no point in wonderin why my people choose to do me wrong
stuck in this reality until my life is over and gone


These are the days(these are the days)
we cherish them because soon they'll be gone away(soon they'll be gone away)
on to another place
pretty soon I'll be gone
twenty-summod years of calling God on this mobile phone
if it wasn't for my life style I'd sing another song
Počkej nech mě praštil můj hypnotický
aight jste rollin?
Chtěl bych jen rád minutku na apolgize na mé posluchače
Jen jsem chtěl říct Omlouvám se za to, že havin žádné písničky o štěstí
nebo Bein v míru a podobný kraviny
viz mohu pouze zobrazit mé osobní pocity a experinces
a zatím jsem se necítil, jaké štěstí, cítí se jako
a experinced cokoliv, ale tvrdé časy a zármutek
tak jsem se omluvit za to, že jste Makin tanec
Omlouvám se za to, že havin žádné sarcastical písní
víte, že dobrý pocit s e'm
, jež úsměv na vaší tváři
Já je neměl nic nabízet za přijměte mračí
tak to je mi líto, že já slibuji, jestli bych nemohl zpívat jinou píseň


Přál bych si, abych mohl říct, můj život je dobrý, ale není to nic
Přál bych si, Missouri, město běžců byly chladné, ale nejsme teplou
tolik situací zabývat, ale nemohu soustředit
sto homies a všichni je falešný
Jak mohu docílit toho, aby to z ghetta, že chtějí nechat mě jít
jeví jako vždy jsem udělat dobrý skutek, dobré skutky nikdy nevrátí do 'Ro
Dal jsem do mého posledního, aby někdo mohl mít start
pak někoho, kdo mě zamčené za mříže
co je to způsob, jak ukázat tě milovat-back homie vám kamarád na celý život
pro svůj zločin jsem čas dělat v Penn večer
to je dost zlé jsem ztratil rodinné štěstí není živá
máma umřela, když mi bylo 6 a tatínek není k dispozici dostatek času
nakopat mu-mi, jako bych ho chtěl, aby to se mnou kop
nyní, že jsem incarcarated chcete přijet a navštívit se mnou
Ale není holdin no nevoli, tati Miluji tě, že je moje slovo
i když jste mě spát na omezení ... Kéž bych měl jinou píseň

Jsou dny (ty jsou dnů)
starat, protože jsme jim, že brzy budeme nezmizelo (budou brzy budete nezmizelo)
na jiném místě
Brzy budu pryč
twenty-součet liché roky volají Boha na tento mobilní telefon
pokud to nebylo pro mé životní styl Chtěl bych zpívat jinou píseň


Přál bych si, že jsem byl ridin asi v Bentley
ale možná Z-Ro žijí jen štědrý není souzeno být
protože já jsem typ chlapíka, který vám poskytne falešné sto dolarů
Já bych spíše pomoct lidem mým místo poppin můj obojek
Přál bych si, že bych mohl dostat jeden milion prodaných kopií
když jsem rozbil já bych raději umřít nechci žádné další rostoucí chudoba-starý
Přál bych si někdy, že jsem někdo jiný
protože jsem ani nemůže platit účty, i když moje CD je zvyklý zůstat na polici
strugglin a jsem strivin a jen taktak strivin
paličkování a weavin-moje poslední době po čas dýchej
a zdá se, že jsem zvyklý někdy ne zbytek jsem vyčerpán
tryna je-porovnejte cenu a bolest je to, co náklady
Možná, kdybych byl zlo Chtěl bych mít v chlebu
až někdo přijde s pistoli a otevřel mé hlavy
, ale moje poslání je keepin ambice
Jsem snaží tak tvrdě, i když moje duše je zjizvený-Oh Lord ...
Kéž bych měl jinou píseň


Jsou dny (ty jsou dnů)
starat, protože jsme jim, že brzy budeme nezmizelo (budou brzy budete nezmizelo)
na jiném místě
Brzy budu pryč
twenty-summod let volají Boha na tento mobilní telefon
pokud to nebylo pro mé životní styl Chtěl bych zpívat jinou píseň


Přál bych si, že bych mohla zpívat jinou píseň
ale můj rytmus je příliš mnoho bolesti
Sunshine je úroveň, kterou já myslím, že jsem na to řekni mi, proč je tolik déšť
každý den je to boj v mé celoživotní
držet od zakopnutí jsem se stayin ve stromech
žádné trestné činy spáchané tak mi řekni, proč jsem dělá čas
zvyk a nikdo přijít a nastavit nigga zdarma
Někdy v noci jsem kouř a jeden CIG sedět
a proč je celý svět nenávidí mě
tolik ambicí, jsem prostě musím tahat moje paruka zpět
Vražda by se chtějí přijít a vzít mi
Přál bych si, že bych mohla zpívat jinou píseň
Jsem unavená ze spaní v řekách slz po celou noc
Nemá smysl wonderin proč moje vybírat lidi udělat mi špatně
uvízl v této realitě, dokud můj život je u konce a odešel


Jsou dny (ty jsou dnů)
starat, protože jsme jim, že brzy budeme nezmizelo (budou brzy budete nezmizelo)
na jiném místě
Brzy budu pryč
twenty-summod let volají Boha na tento mobilní telefon
pokud to nebylo pro mé životní styl Chtěl bych zpívat jinou píseň
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy