Texty písní Anathema Resonance 2 Empty

Empty

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Empty vessel under the sun wipe the dust
From my face another morning black sunday
Coming down again,coming down again
empty vessel empty veins,
Empty bottle wish for rain that pain again
Wash the blood off my face the pulse from
My brain and I feel that pain again

I´m looking over my shoulder coz millions
Will whisper I'm killing myself again maybe
I´m dying faster but nothing ever lasts I
Remember a night from my past when I was
Stabbed in the back and its all coming
Back and I feel that pain again

I abhor you I condamn you coz this pain
Will never end you got away without a
Scratch and now youre walking on a lucky
Path i have to laugh but you 'd better watch
Your back

There´s pathetic opposition they´re the
Cause of my condition I 'll be coming back
For them I've a solution for this sad
Situation nothing left but to kill myself
Again because I´m so empty!
Prázdná nádoba pod sluncem utři prach
z mojí tváře další ráno černá neděle
Sestupující znovu, znovu sestupující
prázná nádoba prázdné žíly,
Prázná Láhev přání deště to zase bolí
Umyj krev z mojeho obličeje pulz z
mého mozku a zase znova cítím bolest

Dívám se přesrameno protože miliony
si budou šeptat že se možná zabiju
umírám rychleji ale nic netrvá věčně Já
vzpomínám na noc z minulosti byl jsem
bodnut ve tmě a všechno černá
a já cítím znovu tu bolest

Hnusíš se mi odsuzuju tě protože ta bolest
nikdy nezkončí vyvázni bez
škárbance a těd šlapeš si po cestě štěstí
musím se smát ale měl by sis radši
hlídat záda

Je tu ubohá námitka oni jsou
důvod mých potíží Já se vrátím
pro ně mám řešení pro tento smutek
v situaci nic nezbývá, než se zabít
znovu protože jsem tak prázdný!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy