Texty písní Ayreon Into The Eletric Castle "Forever" Of The Stars

"Forever" Of The Stars

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I am of the stars. I am called "forever". Eternity courses through my veins. It is cold beyond
your sun where we come from. We seed the universe with the milk of a million moons. You are that
seed. Your earth is our experiment. We vanquished the dinosaurs with the careless trajectory of
a child's lost meteorite. We peopled your planet to experience your emotions - such feelings
lost to us aeons ago. How we envied you your loves and passions, your dangerous desires.
The fires of your emotions gleamed like lost beacons in the darkened depths of the fathomless
universe. And eight of you, plucked from Time. Not randomly, you understand. Representatives of
your world's turbulent history. We have observed your tribulations from nameless nebulae.
The experiment is over. I am weary now. So tired. I too am far from home. Open the gate -
complete the circle. You won't remember - you won't recall - for I am only the air that you
breathe, after all...
Pocházím z hvězd. Říkají mi "věčný". Věčnost koluje v mých žilách. Daleko za vašim sluncem, kde je chladno je můj domov. My oséváme vesmír mlékem milionů měsíců. Vy jste tím séměm. Vaše Země je náš experiment. Vyhubili jsme dinosaury naopatrostí ztraceným dětským meteoritem. Zalidnili jsme vaši planetu pro zkoumání vašich emocí - pocity, které jsme ztratili před dávnými věky. Jak jen jsme vám záviděli vaše lásky a vášně, vaše nebezpečné touhy. Plameny vašich emocí plály jako ztracené majáky v temných bezedných hlubinách vesmíru. A osm z vás bylo vytrženo z času. Ne náhodně, chápejte. Jste zástupci vaší rozbouřené historie země. Pozorovali jsme vaše strasti z bezejmenné mlhoviny. Experiment je ukonce. Už jsem unavený. Tak unavený. Jsem také velice daleko od domova. Otevřete bránu - doplňte kruh. Nebudete si pamatovat - nevzpomenete si - protože já jsem konec konců jen vzduch který dýcháte...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy