Texty písní Ayreon Into The Eletric Castle The Two Gates

The Two Gates

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And so it's come to this. Two Gates - two portals await. Let your choice be guided by
collective wisdom. Ah, hath the prospect of freedom ever tasted so good? One gate completes the
circle;one step away from your own dimension, your cherished time. One gate severs all
connections: one step away from the dreamworld of everlasting ebony. You call it Oblivion.
It is a brave soul who makes the first choice.

[barbarian]
behold these gates, the first one plain and old
behold these gates, the second forged of gold
the gate of old spells out disgrace and shame
the one of gold cries out my noble name
I challenge death to meet me at this gate
I challenge Odin to pronounce my fate
and if I thrive I've overcome this land
but if I fail I'll die a worthy man

[chorus]
[roman] open the gate, we're now on our own
[all] enter the gate to your destiny
[roman] will it be fortune or fate, the truth shall be known
[all] enter the gate to your destiny

[barbarian]
cowards whine beyond the olden gate
Valhalla shines beyond the golden gate
I walk alone so dare not follow me
but choose your own and die in agony

[chorus]
[roman] open the gate, we're now on our own
[all] enter the gate to your destiny
[roman] will it be fortune or fate, the truth shall be known
[all] enter the gate to your destiny

[barbarian]
(fading into oblivion,)

[knight]
we have been saved, our journey has ended
but tell us why, why this ordeal?
what was your aim, or was it just some game
have we've been humbled, or did we prevail?
we've been enslaved, our wounds have not mended
and who are you, what magicians or gods?
what was your plan, we don't understand
did we pass, or did we fail?

[chorus]
[roman] open the gate, we're now on our own
[all] enter the gate to your destiny
[roman] will it be fortune or fate, the truth shall be known
[all] enter the gate to your destiny
A tak to došlo až sem. Dvě Brány - dva portály čekají. Nechť je vaše volba vedena kolektivním věděním. Ah, byla někdy vyhlídka na svobodu tak skvělá? Jedna brána doplní kruh; jen jeden krok od vaší dimenze, vašeho chráněného času. Jedna brána přeruší všechna spojení: jen jeden krok od vašeho vysněného světa z věčného ebenu. Říkáte tomu Zapomnění.
Bude to statečná duše, která udělá první rozhodnutí.

[Barbar]
Uzřete ty brány, první nepěkná a stará
Uzřete ty brány, druhá kovaná ze zlata
Stará brána znamená potupu a hanbu
Ta ze zlata pláče po mém urozeném jménu
Vyzývám smrt na souboj u téhle brány
Vyzývám Odina, aby vyjevil můj osud
A když se mi to podaří, přemůžu tuhle zemi
Ale když selžu, zemřu jako úctyhodný člověk

[Refrén]
[Říman] Otevři bránu, je to jen na nás
[Všichni] Vstup do brány ke svému osudu
[Říman] Bude to štěstí nebo zhouba, pravda se ukáže
[Všichni] Vstup do brány ke svému osudu

[Barbar]
Zbabělci skučí pro starou bránu
Valhalla září odleskem zlaté brány
Kráčím sám, nepokoušejte se mě následovat
Ale jestli si vyberete tu svou bránu, zemřete v agonii

[Refrén]
[Říman] Otevři bránu, je to jen na nás
[Všichni] Vstup do brány ke svému osudu
[Říman] Bude to štěstí nebo zhouba, pravda se ukáže
[Všichni] Vstup do brány ke svému osudu

[Barbar]
(upadá v zapomnění)

[Rytíř]
Jsme zachráněni, naše putování je u konce
Ale řekni nám, proč, proč tato těžká zkouška?
Jaký byl tvůj záměr nebo to byla jen nějaká hra
byli jsme zahanbeni nebo jsme měli navrch?
Byli jsme zotročeni, naše rány nezmizely
A kdo jsi, nějaký kouzelník či bůh?
Jaký byl tvůj plán, nerozumíme
Prošli jsme nebo ne?

[Refrén]
[Říman] Otevři bránu, je to jen na nás
[Všichni] Vstup do brány ke svému osudu
[Říman] Bude to štěstí nebo zhouba, pravda se ukáže
[Všichni] Vstup do brány ke svému osudu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy