Texty písní B.o.B. B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray 5th Dimension

5th Dimension

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ooohhh B.o.B,
Whats up whats down,
Ladies and gentleman, we are enterin, the 5th dimension,
Right on right on, B.o.B. B.o.B give it to em

Girl im eons and eons beyond these be-ons, another human like me there will never be one,
The planet that I be on, I can never speak on,
The stars is what I sleep on, the moon I put my feet on
The way my aura glows you'd swear Im made of neon, cooler than the free-on that's in your dodge neon
The say the futures now to me it hasn't begun, stay tuned to me and there will never be a re-run
So come and leap on my body, and as we come you'll prolly feel moist like the trees on the tropics
We gone, we out it, no we don't need rockets, no we hop on the mother ship and we gone, we slide it
We slippin thru the nitches, we hyperspace glidin, blasting thru the atmosphere, fighting in the lightning
I know im out my mind girl, but you know you like it, so hop up on my cosmic highway so we can ride it

Short are you going my way, oohhh
I wanna ride on your cosmic highway
Ohhhhh lets go, Ohhhhh lets go
Shorty I cant stay here on the earth no more
Another galaxy we must go

Fresh up out the sky im like a meteorite, so in the studio no I don't need to go right
I just came up in the game cuz you needed more light, so by the time youre done there wont be no more mic
And people ask me bob what kinda language is that, cuz I be blasted to da future I may never come back
And im a leave with a 30 thousand light year lead, headed to a distant planet called B.o.B.
And then im gone, man they're not ignoring it, taking off from half court, air Jordan it
All systems is go in 10 seconds im orderin, hanging from the cosmos like a space ornament
Heat in my left pocket left hand, oh yea I bring the pain, similar to an asteroid that's headed toward your brain
My lane, is something that they really cannot explain, they try to hold me down but its me they cant contain

Short are you going my way, oohhh
I wanna ride on your cosmic highway
Ohhhhh lets go, Ohhhhh lets go
Shorty I cant stay here on the earth no more
Another galaxy we must go
Come and go with me, ill take you to my galaxy
Im talking bout venus, venus, Jupiter, Jupiter, mars, mars
And im sayin girl lets ride all night, and I need ya cuz this ship love to take flight
Lets go, Lets go, come on baby lemme take it off, another second we gon' blast it off

Short are you going my way, oohhh
Come and ride on my cosmic highway
Ohhhhh lets go, Ohhhhh lets go
Shorty I cant stay here on the earth no more
Another galaxy we must go
Ooohhh B.o.B,
Co se děje co dolů,
Dámy a pánové, my jsme enterin, 5. dimenze,
Právo na právo na, B.o.B. B.o.B dát na em

Dívka im věky věků a nad rámec těchto be-ons, jiného člověka, jako jsem já nikdy nebude jeden,
Planeta, že jsem se na, mohu mluvit nikdy,
Hvězdy je to, co jsem se spát dál, měsíc jsem dal nohy na
Způsob, jakým jsem aura svítí byste přísahat Im z neon, chladnější než volný-k, který je ve vašem Dodge Neon
Říkají, že futures teď pro mě to nebyla zahájena, zůstaňte naladěni na mě a nikdy nebude znovu-run
Tak pojď a skok na mé tělo, a jak jsme přišli budete cítit prolly vlhký jako stromy v tropech
My už jsme se to, ne nepotřebujeme rakety, žádný jsme hop na mateřskou loď a my jsme pryč, jsme posuňte jej
My slippin přes nitches jsme hyperprostoru glidin, tryskání přes atmosféru, boje v blesku
Vím, že im z mé mysli holka, ale víte, že jste to líbí, tak hop na můj kosmické dálnici, abychom mohli jezdit

Krátké jdete mi z cesty, oohhh
Chci se svézt na tvé vesmírné dálnici
Ohhhhh pojďme, pojďme Ohhhhh
Shorty nemůžu zůstat tady na zemi nic víc
Jiné galaxie musíme jít

Čerstvé se z nebe im jako meteorit, tak ve studiu žádný nemám potřebu jít doprava
Právě jsem přišel ve hře cuz jste potřeboval více světla, takže v době, kdy jsi udělal tam zvyklý být už mic
A lidé se mě bob co trochu je, že jazyk, protože to je odstřelil na budoucí da Možná nikdy nevrátí
Im a odejít s 30 tisíc světelných let vést, šel ke vzdálené planetě zvané BoB
A pak jsem šel, že to není člověk ignoruje to, co vzlétl z poloviny hřiště, Air Jordan je
Všechny systémy, je jít za 10 sekund im orderin, visící z kosmu jako prostoru ornamentem
Teplo v mé levé kapsy levou rukou, ach ano nesu bolest, podobný asteroid, který je v čele směrem k mozku
Moje cesta, je něco, co opravdu nelze vysvětlit, snaží se držet mě dolů, ale to jsem já, že převýšení obsahují

Krátké jdete mi z cesty, oohhh
Chci se svézt na tvé vesmírné dálnici
Ohhhhh pojďme, pojďme Ohhhhh
Shorty nemůžu zůstat tady na zemi nic víc
Jiné galaxie musíme jít
Přijít a jít se mnou, špatně tě vzít na své galaxie
Im mluvit záchvat Venuše, Venuše, Jupiter, Jupiter, Mars, Mars
A im říct holka nechá jezdit celou noc, a já potřebuju tě cuz tuto loď rádi vzlétnout
Pojďme, pojďme, pojď dítě Nechte mě si to pryč, další druhý my gon 'výbuch ho

Krátké jdete mi z cesty, oohhh
Přijďte a jízda na mém kosmické dálnici
Ohhhhh pojďme, pojďme Ohhhhh
Shorty nemůžu zůstat tady na zemi nic víc
Jiné galaxie musíme jít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy