Texty písní Babyface For the cool in You I'll Always Love You

I'll Always Love You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can't imagine living one day without you
I'd rather just lay down and just die
'Cause all I care about is what I mean to you
Sweet baby just knowing you is heaven
I'll always want you in my life

I can't explain, I can't explain the way I feel
You are the rhythm of my heart
And every beat you give is just how I make do
Swear girly nothing else could matter
Just stay here in my heart

And I'll always love you
Deep in my heart
Always love you, always love you
And I'll always love you
Deep in my heart
Always love you, always love you

There's not a feeling in this world that can describe
All of the joy you bring to me
I can't believe you found a way to maximize
All the love you give and do commit
Stay here in my life

[HOOK]

And only everything you heart could desire
Is all that I want for you
That's all I desire
And everything and anything you wanna give
Say the word my darlin' and I'm there to commit
You can think it, you can dream it
And I'll make sure you receive it

[HOOK]

I can't explain, I can't explain the way I feel
You are the rhythm of my heart
And every beat you give is just how I make do
Swear girly nothing else could matter
Just stay here in my heart
Nedokážu si žijí jeden den bez tebe
I'd rather just lay down and just die Já bych spíše jen stanovit a jen umřít
'Cause all I care about is what I mean to you 'Protože všichni mě zajímá je to, co jsem vám říct
Sweet baby just knowing you is heaven Sladká lásko jen věděl byste je nebe
I'll always want you in my life Budu vždy si v mém životě

I can't explain, I can't explain the way I feel Nemůžu vysvětlit, nemůžu vysvětlit způsob, jak se cítím
You are the rhythm of my heart Nacházíte se v rytmu mého srdce
And every beat you give is just how I make do A každý porazit dáte je jen, jak jsem se dělat
Swear girly nothing else could matter Přísahám holčičí nic jiného by mohlo věci
Just stay here in my heart Zůstaň tady v mém srdci

And I'll always love you A budu vždycky milovat
Deep in my heart Hluboko v mém srdci
Always love you, always love you Vždy tě rád, vždycky tě rád
And I'll always love you A budu vždycky milovat
Deep in my heart Hluboko v mém srdci
Always love you, always love you Vždy tě rád, vždycky tě rád

There's not a feeling in this world that can describe Není pocit, že v tomto světě lze popsat
All of the joy you bring to me Vše, radost vám přinese, aby mi
I can't believe you found a way to maximize Nemůžu uvěřit, že jste si našli způsob, jak maximalizovat
All the love you give and do commit Všichni tě miluji a dát si zavázat
Stay here in my life Zůstaň tady v mém životě

[HOOK] [Háky]

And only everything you heart could desire A jen vše, co by mohlo srdce přejí
Is all that I want for you Je všechno, co jsem chtěl pro tebe
That's all I desire To je vše, co jsem přání
And everything and anything you wanna give A všechno a cokoli chcete dát
Say the word my darlin' and I'm there to commit Řekni slovo mé Darlin 'a já jsem tam, aby se
You can think it, you can dream it Můžete si myslím, že to, můžete to sen
And I'll make sure you receive it A budu se ujistil ho obdržíte

[HOOK] [Háky]

I can't explain, I can't explain the way I feel Nemůžu vysvětlit, nemůžu vysvětlit způsob, jak se cítím
You are the rhythm of my heart Nacházíte se v rytmu mého srdce
And every beat you give is just how I make do A každý porazit dáte je jen, jak jsem se dělat
Swear girly nothing else could matter Přísahám holčičí nic jiného by mohlo věci
Just stay here in my heart Zůstaň tady v mém srdci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy