Texty písní Chipmunks Version Demi Lovato Two Worlds Collide

Two Worlds Collide

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She was given the world, so much that she couldn´t see
And she needed someone to show her who she could be
And she tried to survive wearing her heart on her sleeve
But I needed you to believe

You had your dreams I had mine
You had your fears I was fine
Showed me what I couldn´t find
When two different worlds collide
La Di Da Di Da

She was scared of it all, watching from far away
She was given a role, never knew just when to play
And she tried to survive living a life on her own

Always afraid of the throne
But you´ve given me strength to find home

You had your dreams I had mine
You had your fears I was fine
Showed me what I couldn´t find
When two different worlds collide

She was scared, unprepared
Lost in the dark, falling apart
I can survive, with you by my side
We´re gonna be alright,
This is what happens when two different worlds collide

You had your dreams I had mine
You had your fears I was fine
Showed me what I couldn´t find
When two different worlds collide
La Di Da Di Da,

You had your dreams I had mine
You had your fears I was fine
Showed me what I couldn´t find
When two different worlds collide
When two different worlds collide
Dávala světu tolik, že to ani neviděla
A ona potřebovala někoho, kdo by jí ukázal kým by mohla být
a snažila se přežít, nošením jejího srdce v obalu
Ale potřebovala jsem aby jsi věřil

Ty jsi měla své sny já měla své
Měla jsi své obavy, já byla v pohodě
Ukázala mi co jsem nemohla najít
Když se dva odlišné světy střetnou
La Di Da Di Da

Byla vyděšena ze všeho co sledovala z dálky
Dostala roli, nikdy nevěděla kdy hrát
A snažila se přežít žitím života po svém

Vždy se bála o trůn
Ale vy jste mi dali sílu, abych našla domov

Měla jsi své sny, já měla své
Měla jsi své obavy já byla v pohodě
Ukázala mi, co jsem nemohla najít
Když se dva odlišné světy střetnou

Byla vyděšená, nepřipravená
Ztracena v temnotách, rozpadá se
Můžu přežít, s tebou po mém boku
Budeme v pořádku,
To je, co se stane, když se dva odlišné světy střetnout

Měla jsi své sny, já měla své
Měla jsi své obavy já byla v pohodě
Ukázala mi, co jsem nemohla najít
Když se dva odlišné světy střetnou
La Di Da Di Da,

Měla jsi své sny, já měla své
Měla jsi své obavy já byla v pohodě
Ukázala mi, co jsem nemohla najít
Když se dva odlišné světy střetnou
Když se dva odlišné světy střetnou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy