Texty písní Dream Theater Images and Words Wait for Sleep

Wait for Sleep

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Standing by the window
Eyes upon the moon
Hoping that the memory
will leave her spirit soon

She shuts the doors and lights
And lays her body on the bed
Where images and words are
running deep
She has too much pride to pull
the sheets above her head
So quietly she lays and waits
for sleep

She stares at the ceiling
And tries not to think
And pictures the chains
She's been trying to link again
But the feeling is gone

And water can't cover her
memory
And ashes can't answer her
pain
God give me the power to take
breath from a breeze
And call life from a cold metal
frame

In with the ashes
Or up with the smoke from the
fire
With wings up in heaven
Or here, lying in bed
Palm of her hand to my head
Now and forever curled in my
heart
And the heart of the world
Stojí u okna
Oči upřené na měsíc
Doufá, že paměť
brzy opustí jejího ducha

Zavírá dveře, zhasíná světla
A pokládá své tělo na postel
Kde obrazy a slova jsou
vyrytá hluboko dovnitř
Je moc pyšná na to,
aby si přetáhla prostěradlo přes hlavu
Tiše si lehá a čeká
na spánek

Zírá do stropu
A snaží se nemyslet
A představuje si řetězce
Do kterých se snažila zapadnout
Ale nepodařilo se jí to

A voda nemůže zakrýt její
paměť
A popel nemůže odpovědět na její
bolest
Bože, dej mi schopnost
dýchat z malého závanu větru
A vytvořit život z chladného kovového
rámu

K zemi s popelem
Nebo k nebi s kouřem
z ohně
S křídly v nebi
Nebo zde, ležíc v posteli
Dlaň její ruky na mou hlavu
Teď a navždy zapletená do mého
srdce
A srdce světa
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy