Texty písní Manowar Into Glory Ride March For Revenge

March For Revenge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ride, Ride, Ride, Ride Up From Hell

Armed with magic sons of demons and men
This song of greeting written for your tragic end.
So long our stride the world doth tremble with fear
Black winds blow where we ride near.
Maim and kill them, take the women and children.

Hot pitch and chain take to the air
Our ramming blades lay their ships hold bare.
Steel meets steel, axes, broadsword and shield.
Their heads ride our spears and bodies cover the fields.
Maim and kill them, take the women and children.

Fallen brother as I hold closed your side
I fear this wound your last.
Mighty earth now doth drink your blood
And I remember days long past.
Your sacrifice so great, rest now take thy sleep
For you shall not awake, let revenge be sweet.
For when we march, your sword rides with me.
For when we march, your sword rides with me.
For when we march, your sword rides with me.
For when we march, your sword rides with me.

You who killed my brother and all who take your side
This be your last hour. Let your steel be tried.
Now turn to face me upon the timeless plane
Kill me if you can.

Death is life!

By the full moon they rise from their graves.
Through seas of blood, fighting with hell bent rage.
Swear the creed of unity, by the circle of blood
We are one, we know not fear! Born to fight not run.
Maim and kill them, take the women and children.
Jízda, jízda, jízda vzhůru z Pekel!

Vyzbrojeni kouzly, synové démonů a lidí
Tahle óda byla psána pro váš tragický konec
Tak dlouho se svět třásl strachy před našimi kroky
Černý vítr vane, když přijíždíme blíž
Mrzačíme a zabíjíme je, bereme si ženy a děti

Horká smůla a řetězy letí do vzduchu
Naše drtící čepele sráží ukotvení jejich lodí
Ocel střetá ocel, široký meč a štít
Jejich hlavy na našich kopích a mrtvá těla pokryjí zem
Mrzačíme a zabíjíme je, bereme si ženy a děti

Padlí bratři, tak jak držím navždy na vaší straně
Mám strach zraním vás naposled
Mocná země právě pije vaši krev
A já vzpomínám na dny dávné
Vaše oběť, nyní tak velký klid, vezměte si svůj spánek
Pro váš klidný odpočinek, pomsta bude sladká
Na našem pochodu, váš meč zůstává se mnou
Na našem pochodu, váš meč zůstává se mnou
Na našem pochodu, váš meč zůstává se mnou
Na našem pochodu, váš meč zůstává se mnou

Vy, kteří jste zabili mi bratra, a všichni vaši spojenci
Tohle je vaše poslední hodina. Vyzkoušíme sílu vaší oceli
Teď se obraťte, postavte se mi, nad úrovní času
Zabijte mě, jestli můžete

Smrt je život

Pod úplňkem vystupují ze svých hrobů
Skrz moře krve, k boji s peklem vede vztek
Přísaha posvátné jednoty, v kruhu krve, my všichni Jsme jeden, neznáme strach! Narozeni pro boj, ne pro útěk
Mrzačíme a zabíjíme je, bereme si ženy a děti
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy