Texty písní Norah Jones Feel like home Sunrise

Sunrise

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sunrise
Sunrise
Looks like morning in your eyes
But the clock's held 9:15 for hours

Sunrise
Sunrise
Couldn't tempt us if it tried
Cuz the afternoon's already come and gone

And I said
Hooo, hooo, hooo
To you

Surprise
Surprise
Couldn't find it in your eyes
But I'm sure it's written all over my face

Surprise
Surprise
Never something I could hide
When I see we made it through another day

Then I say
Hooo, hooo, hooo
To you

And now the night
Will throw its cover down, ooo, on me again
Ooh, and if I'm right
It's the only way to bring me back

Hooo, hooo, hooo
To you
Hooo, yeah, hooo, hooo
To you
Svítání,
Svítání,
Vypadá jako ráno ve tvých očích,
Ale hodiny ukazují 9:15 už několik hodin

Svítání,
Svítání,
Nemohlo nás zlákat, i když se snažilo,
Protože odpoledne již přišlo a odešlo.

A řekla jsem,
Hoo, hoo, hooo
Tobě.

Překvapení,
Překvapení,
Nemohu najít ve tvých očích,
Ale jsem si jistá, že je napsáno na mé tváři.

Překvapení,
Překvapení,
Není něco, co bych mohla skrýt,
Když vidím, že jsme to dělali celý další den.

Pak jsem řekla,
Hoo, hoo, hooo
Tobě.

A teď noc,
hodí svůj závoj dolů, ooo, znovu na mě.
Ooh, a jestli mám pravdu.
Je to jediný způsob jak mě přivést zpět.

Hooo, hooo, hooo
Tobě,
Hooo, hooo, hooo
Tobě.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy