Texty písní Owl City Maybe I'm Dreaming West Coast Friendship

West Coast Friendship

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Are you out there
Where the rainy days begin
To feel rather sad
And the walls are closing in
Like the darkness around me
It's so hard to look away
When the daylight doesn't ever stay
Above this dull apartment view
Oh, I will surround you

It's quite clear that I'm stuck here
So I'll devise a plan
And cut out a door in my new living room floor
The porch light is so bright
That I will quickly sneak down the dark metal shape
Of the rusty fire escape

I bought a one way ticket
Cause I knew I'd never see the ground
Unless I was aboard a jet plane
And we were going down
When I wiped the tears from my eyes
The warm water took me by surprise
And I woke up beside the ocean
I realized I must be in California

Aloha, my happy west coast friends
Do you feel alive
When the breaking waves arrive
And wash all around you
The beach homes and ocean side
Are quite well known by the evening tide
And we can sleep where we reside
With redwoods around us
The blue air is up there
And could I bring it down
I bottle it up and save it for a sweet summer night

I bought a one way ticket
Cause I knew I'd never see the ground
Unless I was aboard a jet plane
And we were going down
When I wiped the tears from my eyes
The warm water took me by surprise
And I woke up beside the ocean
I realized I must be in California
I must be in California

Am I awake or is this just a dream?

The new year is out here
And I will make a lovely list
Of your charms
So I'll never feel alone in your arms

I must be in California
I must be in California
I must be in California
Jsi tam
kde začínají deštivé dny?
Aby ses cítila poněkud smutně
A stěny se přibližují
Stejně jako temnota kolem mě
Je těžké dívat se jinam
Když denní světlo nezůstává stát
Nad tímto nudným pokojovým výhledem
Oh, budu tě obklopovat

Je zcela jasné, že jsem tady uvízl
Takže vymyslím plán
A vyříznu dveře v nové podlaze v obývacím pokoji
Světlo na verandě je tak jasné
Že rychle proklouznu dolů tvarem tmavého kovu
Rezavým požárním únikem

Koupil jsem si jednosměrnou letenku
Protože jsem věděl, že nikdy neuvidím zem
Pokud jsem byl na palubě letadla
A my jsme šli k zemi
Když jsem si otřel slzy z očí
Teplá voda mě překvapila
A já jsem se probudil u moře
Uvědomil jsem si, že musím být v Kalifornii

Aloha, moji štastní přátelé na západním pobřeží
Cítíte se živí
Když dorazí lámání vln
A umyje vše kolem vás
Plážové domy a pobřeží
Jsou poměrně dobře známy večerním přílivem
A můžeme spát, kde sídlíme
Se sekvojema kolem nás
Modrý vzduch je tam nahoře
A já bych ho mohl přinést dolů
Zaláhvuji ho a uložím to na sladkou letní noc

Koupil jsem si jednosměrnou letenku
Protože jsem věděl, že nikdy neuvidím zem
Pokud jsem byl na palubě letadla
A my jsme šli k zemi
Když jsem si otřel slzy z očí
Teplá voda mě překvapila
A já jsem se probudil u moře
Uvědomila jsem si, že musím být v Kalifornii

Jsem vzhůru, nebo je to jen sen?

Nový rok je tady
A udělám krásný seznam
Tvých kouzel
Takže se nikdy nebudu cítit sám v tvém náručí

Musím být v Kalifornii
Musím být v Kalifornii
Musím být v Kalifornii
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy