Texty písní Sting If On A Winter's Night... Gabriels Message

Gabriels Message

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The Angel Gabriel from heaven came
His wings as drifted snow, his eyes as flame
"All hail" said he thou Holy Maiden Mary
(to holy mary)
Most highly favoured lady Gloria
(Most highly favoured lady Gloria)

For know a blessed mother thou shalt be
All generations laud and honor thee
Thy son shall be Emmanuel as seers foretold
Most highly favoured lady Gloria
(Most highly favoured lady Gloria)

The gentle Mary meekly bowed her head
"To me, be as it pleaseth God" she said
"My soul shall laud and magnify his holy name"
Most highly favoured lady Gloria
(Most highly favoured lady Gloria)

Of her Emmanuel, the Christ was born
In Bethlehem all on a Christmas morn
And everyone through out the world will ever say
Most highly favoured lady Gloria
(Most highly favoured lady Gloria)
Anděl Gabriel z nebe přišel
Jeho křídla jako sněhová závěj jeho oči jako plameny
Všichni buďte pozdraveni řekl, ty svatá panno Marie
(panně Marii)
Nejvíce laskavá paní Gloria
( Nejvíce laskavá paní Gloria)

Zvěstuji že blahoslavenou matkou budeš
Všechny generace tě velebit a ctít
Tvůj syn bude Emanuel jak proroci předpověděli
Nejvíce laskavá paní Gloria
( Nejvíce laskavá paní Gloria)

Laskavá Marie pokorně sklonila hlavu
"Pro mě jako k radosti Boží" řekla
"Má duše velebí a hlasitě zvěstuje jeho svaté jméno"
Nejvíce laskavá paní Gloria
( Nejvíce laskavá paní Gloria)

Její Emanuel, Krist se narodil
V celém Betlémě na Vánoční ráno
A všichni po celém světě bidou vždy říkat
Nejvíce laskavá paní Gloria
( Nejvíce laskavá paní Gloria)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy