Texty písní Sting The Dream Of The Blue Turtles Russians

Russians

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In Europe and America
There's a growing feeling of hysteria
Conditioned to respond to all the threats
In the rhetorical speeches of the Soviets

Mister Kruschev said, "We will bury you"
I don't subscribe to this point of view
It'd be such an ignorant thing to do
If the Russians love their children too

How can I save my little boy
From Oppenheimer's deadly toy?
There is no monopoly of common sense
On either side of the political fence

We share the same biology
Regardless of ideology
Believe me when I say to you
I hope the Russians love their children too

There is no historical precedent
To put the words in the mouth of the president?
There's no such thing as a winnable war,
It's a lie we don't believe anymore

Mister Reagan says; "We will protect you"
I don't subscribe to this point of view
Believe me when I say to you
I hope the Russians love their children too

We share the same biology
Regardless of ideology
What might save us, me and you,
Is if the Russians love their children too
V Evropě i Americe
roste pocit hysterie
podmíněný reakcí na všechny hrozby
v řečnických větách Sovětů

Pan Chruščov řekl "pohřbíme vás"
Já nesouhlasím s jeho názorem
Měl bych takové věci ignorovat
pokud rusové mají také rádi své děti.

Jak mám chránit svého malého chlapce
Před Oppenheimerovou smrtící hračkou
Neexistuje monopol na zdravá rozum
ani na jedné straně politického plotu

Jsme biologicky stejní
Bez ohledu na ideologii
Věřte mi když říkám
že rusové mají také rádi své děti.

není žádný historický precedens
pro pár slov z úst prezidenta
Není nic jako vyhratelná válka
už dávno nevěříme na lži

Pan Raegan řekl "budeme vás chránit"
Já nesouhlasím s jeho názorem
Věřte mi když říkám
že rusové mají také rádi své děti.

Jsme biologicky stejní
Bez ohledu na ideologii
Věřte mi když říkám
že rusové mají také rádi své děti.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy