Texty písní Sunshine Karmageddon The Echoes

The Echoes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

the rage is gone
the creatures feed themselves
taking bites of your skin
you’re warm inside
but it’s too late
you won’t let me in

is this my funeral march?
i’m saying it’s not
i’m having this bad dream
just one more sad night
and i’ll throw myself
into the prism’s beam

the echoes gorgeously shock me now
i’m afraid to whisper your name
coz the hanging garden drags me down
when the sun licks the skyline so low
my struggle’s gonna be the same
coz the hanging garden takes me down

it’s not a surprise
to see the ice in your eyes
flashbacks of the first day
they left you with nothing
anger grows in the fields
does someone have to pay?

you hear the sound of slaughter
it’s up to you and me
now we’re hypnotized by fear
you hear the sound of slaughter
it’s up to you and me
how to make this promise clear

the echoes gorgeously shock me now
i’m afraid to whisper your name
coz the hanging garden drags me down
when the sun licks the skyline so low
my struggle’s gonna be the same
coz the hanging garden takes me down

the whole world is in riot,
too much, too late, denied
there’s nothing to show
where to go, hard to know
the strobe makes you blind
the strobe makes you blind
why you crying?

no love, no hate
too little, too late
i’m stuck in hell
twisted, parallel
the strobe makes you blind
the strobe makes you blind
why you crying?
why you crying?

the echoes gorgeously shock me now
i’m afraid to whisper your name
coz the hanging garden drags me down
when the sun licks the skyline so low
my struggle’s gonna be the same
coz the hanging garden takes me down
coz the hanging garden takes me down
Vztek je pryč
Zvířata se nasytila
Kousáním tvé kůže
Uvnitř je ti teplo
Ale už je příliš pozdě
Nenecháš mě

Je to můj smuteční pochod?
Já říkám, že není
Mám jen ten zlý sen
Jen další smutný večer
A já se vrhnu
Do hranolu paprsku

Ozvěny mě nádherně šokují
Bojím se šeptat tvé jméno
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů
Když slunce olizuje horizont
Můj boj bude stejný
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů

Není překvapení
Vidět led v tvých očích
Vzpomínky na první den
Opustili tě bez ničeho
Hněv na bojišti roste
Mohl by někdo zaplatit?

Slyšíš zvuk porážky
Je to jen na tobě a na mě
Teď jsme hypnotizováni strachem
Slyšíš zvuk porážky
Je to jen na tobě a na mě
Jak vymazat tenhle slib

Ozvěny mě nádherně šokují
Bojím se šeptat tvé jméno
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů
Když slunce olizuje horizont
Můj boj bude stejný
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů

Celý svět se bouří
Příliš mnoho, příliš pozdě, zamítnuto
Není co ukázat
Kam jít, těžko vědět
Blesk tě oslepuje
Blesk tě oslepuje
Proč pláčeš?

Žádná láska, žádná nenávist
Příliš málo, příliš pozdě
Uvízl jsem v pekle
Zkrouceném, paralelním
Blesk tě oslepuje
Blesk tě oslepuje
Proč pláčeš?
Proč pláčeš?

Ozvěny mě nádherně šokují
Bojím se šeptat tvé jméno
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů
Když slunce olizuje horizont
Můj boj bude stejný
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů
Protože zahrada oběšenců mě táhne dolů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy